Kornea & Yapay Kornea

Kornea Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Kornea gözümüzün ön kısmında saat camı eğriliğinde şeffaf dokudur, çok kıymetlidir ve kendini yenileme özelliği yoktur. Bu yüzden de ağır hasarlarında kornea nakli gerekli olmaktadır. Kornea bulmak ancak bağışla olmaktadır ve bu da bildiğiniz gibi hem ülkemizde hem de tüm dünyada belli prosedürleri vardır ve özellikle kendi ülkemizde oldukça zordur.

Kimlere yapay kornea ameliyatı gerekebilir?

Gelişmiş ülkelerde ve nakledilen korneanın yaşaması için elverişli ortamın bulunduğu gözlerde yapılan kornea naklinin başarı yüzdesi %90’lardadır. Ancak, immunolojik nedenli veya altta yatan enfeksiyöz (ör., herpes virus) hastalığa bağlı daha önce tekrarlayan kornea reddi geçirmiş hastalarda, yaygın kornea damarlanması olan hastalarda, aniridi gibi doğumsal nedenlerle veya sonradan gelişmiş kök hücre yetmezliği olan hastalarda ve geçirilmiş retina cerrahileri nedeniyle göziçinde silikon yağı bulunan hastalarda yapılacak kornea naklinin başarı oranı ciddi derecede düşmektedir.

Kadavradan nakledilen korneanın yaşama ve şeffaflığını koruma şansının düşük olduğu hastalarda, yapay kornealar (keratoprotezler) yeni bir umut ışığı oluşturmaktadır.

Eye close-up

Keraklear (Yapay) Kornea

Kornea gözün ön saydam tabakası saat camı gibi olan kısmı,ve maalesef kendisini yenileme özelliği yok çok değerli bir doku. Tedavi edilebilir hastalıkları olduğu gibi tedavi edilemeyip kornea nakli gereken durumlarda vardır.

Bunlar;

  • Keratokonus
  • Özellikle alkali kornea yanıkları
  • Herpes Keratiti
  • İleri düzeydeki adenoviral konjonktivitin yaptığı kornea sekelleri .

Ve maalesef ki kornea nakli gereken durumda bir başka kişiden (beyin ölümü gerçekleşmiş) kornea alınması gerekiyor ve bunun da bağış olması gerekiyor. Sağlık bakanlığının verilerine göre 24 bine yakın kornea bekleyen hasta olduğu söyleniyor. Korneanın red olayı diğer organ nakillerine göre ki korneayı doku olarak kabul ediyoruz, çok daha az ancak yine de olabiliyor.

Yapay Kornea günümüze kadar bir çok evrim geçirdi şu anda bahsettiğim ise keraklear kornea.

Keraklear kornea küçük kesiden implante edilebilen yapay anterior lameller keratoplasti için tasarlanmış devrim niteliğinde katlanabilir yapay korneadır. Korneanın ön yüzeyinde ışınların çounluğunun odaklandığı bölümün Keraklear ile değişimi sayesinde hasta tekrar görmesine kavuşur.

Keraklear özel dizaynı ile endoftalmi dahil olmak üzere diğer yapay kormealarda karşılaşılan genel problemlerin önüne geçmektedir. Çok küçük bir kesiden implante edilir.

Geniş bir hasta portföyünde kullanılabilinir;

  • Korneal yaralar
  • Limbal kök hücre yetmezliği
  • Korneal Distrofiler
  • Keratokonus
  • Başarısız Kornea nakilleri

İmplantasyon sonrası kontrolsüz astigmat olmaz. Operasyon sonrası hızla görme geri gelir. Non-penetran cerrahidir (hastanın göz tamamen açılmaz). Donor (verici) korneaya gerek duyulmaz